Om Psykolog Mirja Johansson

Legitimerad Psykolog MirjaMirja Johansson är legitimerad psykolog med examen från Psykologiska Institutionen vid Göteborgs Universitet. Mirja har under sina 12 år som legitimerad psykolog nått goda resultat med sina terapier inom så väl psykiatrin som den privata sektorn.

Tidigare arbetade Mirja i Sverige på en öppen psykiatrisk mottagning med vuxna  i såväl långa terapier som korta terapier. Mirjas arbetssätt har sin grund i det psykodynamiska synsättet och i objektrelationsteorin men hon arbetar också efter det kognitiva synsättet att tankemönster påverkar mänskligt liv och fungerande. Mirjas terapier är inspirerade av James Manns korttidsterapi varför Mirja drev och utvärderade projektet 5-samtal som är en effektiv och intensiv korttidsterapi.

Mirja är sedan flera år bosatt i Fuengirola, Costa del Sol och hjälper par att hitta tillbaka till varandra, familjer att samspela på ett positivt sätt samt individer att må bättre, bli starkare och klara utmaningar i sina liv. De goda resultaten gäller även terapier och konsultationer via skype.

Psykolog Mirja Johansson erbjuder kris- och stödterapisamtalsterapi, parterapi, konsultation, rådgivning och livscoaching. Terapin är inte enbart för de som är bosatta i Marbella eller i Fuengirola med omnejd personer från hela världen  är hjärtligt välkomna att träffa Mirja via skype- och telefonterapi.
Mirja är också en van föreläsare som bland annat hållit föredrag i ämnet psykologi för AT-läkare och om friskvård och psykologi på motionsanläggningar. Hon bedriver även terapi via chatt samt skypeterapi på Psykolog Online.