Kris och stödterapi

Detalj TerapirumKris och stödterapi är lämpligt under tunga och svåra perioder i livet när du känner dig sårbar och behöver någon som kan stötta dig här och nu och hjälpa dig att hålla distansen till det som pågår. Det kan handla om akuta situationer som exempelvis:

  • skilsmässa och separation, dödsfall, olyckor, överfall, arbetslöshet, sjukdoms diagnos eller andra liknande svårigheter.
  • Det kan också handla om så kallade utvecklingskriser så som att bli förälder, 30- 40-års kriser, klimakteriet eller pensionering.

Jagstärkande samtalsterapi

Det kan också vara så att du är deprimerad, nedstämd eller ångestfylld och vill ha stöd i form av en så kallad jagstärkande samtalsterapi. Den jagstärkande samtalsterapi är en stödterapi där du blir stärkt och lyft men utan inriktning på fler insikter.

Hur går det till i Kris- och stöd-terapi

Bedömningssamtal

Liksom alla andra behandlingsformer börjar vi med bedömningssamtal där du berättar för mig om den uppkomna situationen. Bedömningssamtalet är till för att göra en bedömning av din situation och för att avgöra om stödterapi är en lämplig behandlingsform.

Stödterapi

Själva stödterapin inriktas sen på att lösa den uppkomna situationen för att minska oro och psykisk stress samt stärka dig. Samtalen bygger på dina behov just nu och kommer att handla om fakta, tankar och känslor.
Målet med de stödjande samtalen är du skall orka med vardagen. En kristerapi kan förutom att bearbeta krisen också leda till bättre beredskap för framtida kriser. Den jagstärkande samtalsterapin kan också leda till ökad självkänsla.

Om du sedan vill kan stödterapin övergå i en bearbetande insiktsterapi.