Villkor för onlineterapi

Bedömning och psykologisk rådgivning online

All onlineterapi och coaching online inleds med 1-3 bedömningssamtal á 45 min för att göra en bedömning av problemets art och avgöra vilken hjälp Du behöver. När jag rekommenderar dig att fortsätta i behandling hos mig via skype föreslår jag en inriktning på onlineterapin eller stödsamtalen som är lämplig. Du bestämmer då dig antingen för att fortsätta med en behandling eller för att själv jobba vidare med hjälp av de vägledande bedömningssamtalen.
Ibland är man bara i behov av ett eller ett par samtal av psykologisk rådgivning online och då blir det inte frågan om bedömningssamtal utan du berättar då direkt om dina funderingar eller ställer din fråga till mig.

Du ansvarar själva för hur du använder vägledning och råd.

Terapi online

Alla sessioner online varar i  45 min. Samtliga terapier online bygger på samtal som ibland också kompletteras med övningar.

Bokningar och avbokningar

Bokning och avbokning av onlineterapi oavsett om det är samtalsterapi, stödterapi, konsultation eller coachning online sker via via mejl: mirja@psykolog.es.

För att undvika debitering av ej använd tid ska avbokning av inbokad tid i normalfallet ske 24 timmar innan bokad tid. I annat fall debiteras tiden. 

Om jag är ansvarige för att sessionen inte kommit till stånd betalas avgiften tillbaka. Jag kan inte ta ansvar för tekniska problem exempelvis med din utrustning eller driftstopp i telekommunikationen. Jag åtar mig att använda en bra utrustning för såväl Skype som telefon.

Betalning för onlineterapi

Betalning för terapi, stödsamtal och psykologisk rådgivning online betalas i förväg via kontokort på min sida eller via PayPal senast dagen innan session. Stripe och PayPal bokför din betalning samt informerar mig om att den är genomförd.

[si-contact-form form=’2′]