Parterapi

Ungefär vartannat svenskt gift par skiljer sig idag. Det skulle inte behöva vara så om paret sökt hjälp i tid.
När det är svårt för par att bryta negativa mönster själva behövs det en neutral tredje person som kan lyssna aktivt för att underlätta samtal mellan paret.

ParterapiNär par söker terapi handlar det ofta om svek eller brist i tillit som bottnar i en svårighet att kommunicera med varandra. Som psykolog hjälper jag paret att höra vad partnern verkligen säger och förstå vad denne menar samt med att få fram vad var och en önskar med relationen.

I parterapi får ni hjälp med att mötas på ett nytt sätt som skapar en bra kommunikation och en kärleksfull relation. Ni får hjälp att bryta era destruktiva mönster och stöd att skapa trygghet och tillit i er relation.
Läs gärna min artikel om parrelationer på sydkusten: Olycklig trots att livet leker

När är parterapi lämpligt?

Parterapi är till för er som har svårigheter i er relation som vill förbättra den eller för er som vill avsluta ert förhållande på ett bra sätt. Ibland uppstår det problem i parrelationen som är svåra att lösa på egen hand. Det kan exempelvis handla om:

  • svek, svartsjuka, brist i tillit, ekonomi
  • otrohet, utebliven närhet och lust, barnuppfostran, fördelning av hushållssysslor
  • olika prioriteringar i livet och ej uppfyllda förväntningar

Nästan alltid grundar sig ovanstående situationer i en svårighet att kommunicera med varandra på ett bra sätt.

Hos vissa par har det orsakat besvikelse och tristess som kan ha lett till att paret lever tillsammans mest för barnens skull. När de söker hjälp med sin parrelation har de kanske redan börjat fråga sig om det går att rädda relationen eller om det är dags att gå vidare och hitta någon annan som älskar och förstår. Ibland har också någon redan hittat en ny förälskelse som ställer det hela på sin spets.

Andra par har problem med att relationen är stormig och utmattande med ständiga gräl och missförstånd. De problem som i bland funnits sedan lång tid tillbaka kan ha börjat växa och sprida sig till flera områden i relationen.

En del par har redan bestämt sig för att avsluta sin relation men vill ha hjälp med att kunna kommunicera och umgås på ett sätt som gör det ok beträffande barnen. I de fall där paret redan beslutat sig för att gå skilda vägar kan några sessioner parterapi bidra till en mindre konfliktfylld separation.

Hur går det till i parterapi?

I parterapin är min utgångspunkt systemteorin vilket innebär att jag arbetar utifrån att ni som par är ett system där ni påverkar varandra på både uppenbara men också mer subtila sätt. Parterapi är därför också ett bra och effektivt komplement till individualterapier.

Genom att lyssna på er, ställa frågor och iakttaga ert samspel kan jag visa det som behöver förstärkas, förändras eller förnyas för att förhållandet ska kännas bra för båda igen. Jag visar er ett nya sätt att lyssna på varandra som inspirerar er till nya problemlösningar och kommunikationsmönster. Vi kommer att arbeta med att löser upp era destruktiva mönster och inte vem som har rätt eller fel. Ni kommer också att få övningar att arbeta på mellan sessionerna.

Bedömningssamtal

Parterapin inleds med tre bedömningssamtal där vi först träffas en gång gemensamt i 50 min så att ni gemensamt kan beskriva era svårigheter. De två följande bedömningssamtalen á 50 min är till för att ni var sin gång ska ge er bild av situationen.
Bedömningssamtalen ger en djupare förståelse för ert problem som utgör underlag för en bedömning av er situation. Viktigt är att i bedömningssamtalen få fram era styrkor och svagheter som par och hur ni båda ser på relationen. Vid det fjärde samtalet är ni båda närvarande då jag ger er min feedback och förslag till behandlingsupplägg. Ni kan då välja om ni vill jobba vidare själva med den feedback ni fått av mig eller om ni vill fortsätta med en parterapi som kommer att bygga på samtal mellan er och mig samt övningar mellan sessionerna.

Mål med terapin

Ett grundläggande mål med all parterapi är att skapa ett för paret tillfredsställande och långsiktigt förhållningssätt gentemot varandra som fungerar.
Eftersom alla par är olika finns det inga färdiga lösningar utan dessa utgår från de unika situationer som uppstått. Målen kan uppnås på olika sätt exempelvis genom att bearbeta låsta mönster eller roller ni fastnat i, hjälp till att förstå och lyssna till varandra bättre så att båda tar ansvar i situationen eller finna och belysa den kärlek som finns i relationen så att ni hittar tillbaka till varandra igen. 

Hur ofta och hur länge varar parterapin

En parterapi där man ses var 14.e dag i 50 min med övningar emellan brukar ge mycket goda resultat. Beroende på problematiken och hur akut situationen är kan det vara lämpligt med annat upplägg. Vid en akut situation kan det också vara lämpligt att komplettera parterapin med stödsamtal för någon eller båda två.
Hur många sessioner som krävs innan ni på egen hand kan jobba vidare med er relation beror på problemets art och på er som par. Ofta sker en förbättring av relationen efter endast några samtal.