Svensk Psykolog i Spanien

Svensk psykolog Spanien

Är du i Spanien och behöver svensk legitimerad psykolog som har förståelse för den kultur du lever i? Jag kan som svensk psykolog online kan hjälpa dig oavsett om du befinner dig i Barcelona, Madrid, Fuengirola, Marbella, Malaga, Alicante eller andra delar av Costa Blanca.

Svensk Psykolog Barcelona, Madrid, Alicante, Costa Blanca

Det kan vara svårt att få tag på svensk psykolog lokalt när man rör sig utanför Sverige. Därför erbjuder jag också onlineterapi via Skype. På så vis kan jag även bistå alla de svenskar bosatta i Barcelona, Madrid, Alicante och övriga Costa Blanca samt resten av Spanien.

Eftersom jag befinner mig i Fuengirola på Costa del Sol är det långt för många att åka, c:a 55 mil från Madrid och Alicante och det dubbla från Barcelona är det att föredra med en onlinepsykolog som känner till kulturen i Spanien.

Psykolog online

Tekniken har nu äntligen blivit så lättanvänd så att det är meningsfullt att erbjuda psykolog-tjänster via internet. I ett videosamtal med mig som psykolog online via Skype får du en mycket god kontakt och en möjlighet att bli hjälpt med exempelvis din depression, relationsproblem, fobi, låga självkänsla som annars kanske inte funnits.

Internetterapi med Psykolog via Skype

Min erfarenhet som svensk psykolog är att man kan nå mycket goda resultat med stödsamtal, internetterapier och rådgivning i internetterapi via Skype. Även oberoende undersökningar visar att onlineterapi med psykolog via Skype kan ge likvärdiga resultat som när psykologen och klienten träffas fysiskt.

Vem kan få med terapi via skype?

Alla som behöver psykologhjälp kan få hjälp där problematiken inte inkluderar psykos eller allvarliga självskadebeteenden. Oavsett om du bara är i Barcelona över helgen, jobbar på ett svenskt företag i Madrid eller är bosatt i Alicante så är du välkommen. Bland de mest efterfrågade behandlingarna är Kris och stödterapi, Parterapi och Individuell Samtalsterapi. Längden på onlineterapin med skype beror på vad du behöver hjälp med.