Samtalsterapi

Terapi samtalsterapiNästan varannan svensk kvinna och var fjärde svensk man är någon gång i livet deprimerad.
Anledningen till att gå i individuell samtalsterapi kan vara många men alla grundar sig i att man vill må bättre psykiskt antingen genom att arbeta med problem man har, lösa en akut kris eller få hjälp med att komma vidare i livet. Det kan exempelvis handla om :

  • Att man har fastnat i tankar om olika svårigheter som exempelvis vad som är meningen med livet och då behöva hjälp att se det positiva med tillvaron och finna en mening igen.
  • Problem i nära relationer eller på jobbet är ett annat exempel på vad som kan göra att man är deprimerad eller ångestfylld.
  • Man kan också ha drabbats av en akut kris som är svår att hantera och bearbeta på egen hand så som skilsmässa, dödsfall, arbetslöshet, missfall,  mm.
  • Rädsla som tar allt för stor plats i ens liv, i bland också utan att det finns någon logisk förklaring till det, vilket leder till att man mår dåligt utan att egentligen veta varför och man vill ha hjälp med att förstå sig själv.

Vad är samtalsterapi?

Samtalsterapi bygger i individualterapi på samtal mellan dig och mig som psykolog. Samtalen utgår ifrån det du berättar om dina tankar, känslor eller situationer som du upplever som problemfyllda och som du vill ha hjälp med.

Samtalsterapi ger dig ökad förståelse för hur du tänker, känner eller handlar och du får hjälp med distans till negativa och destruktiva tankemönster. Denna kunskap krävs för att du ska kunna förändra ett beteende som hindrar dig, öka din självkänsla, bryta en depression, förbättra relationer eller bearbeta sorg och förlust. Förutom att ge personliga insikter kan samtalsterapi användas för att bearbeta tidigare dåliga eller traumatiska erfarenheter.

Hur går det till i samtalsterapi?

Det finns regler och förhållningssätt för terapin som vi följer. Läs mer om terapins regler och förhållningssätt här.

Bedömningssamtal

När du bokat ditt första samtal och det är dags att träffas sitter vi ner i terapirummet för ett första bedömningssamtal eller rådgivningssamtal. Det brukar behövas 1-3 samtal  om 50 minuter där du berättar vad du vill ha hjälp med, hur du upplever problemet, din aktuella situation och ger mig bakgrundsinformation. Under bedömningssamtalen brukar jag ställa frågor för att vara säker på att jag förstår din situation rätt och gör en riktig bedömning av problematiken.

Terapiprocessen

Efter bedömningssamtalen sätter själva samtalsterapin i gång.
Under terapin fördjupar vi samtalen med fokus på den aktuella situationen och det som du upplever som problemfyllt. Jag hjälper dig att se den problematiska situationen ur fler perspektiv och leder dig in på en mer konstruktiv väg genom att utforska det du berättar.

Hur lång är terapin?

Varje session varar i 50 minuter.
Hur många sessioner samtalsterapi som behövs är individuellt och beror på hur allvarligt problemet är samt under hur lång tid du har haft problemet. Ju längre tid problemet funnits desto mer tid brukar det behövas. Vid en akut kris eller ångest kan det därför räcka med ett par sessioner. Men de flesta brukar känna en positiv skillnad ganska snart oavsett problemets art. Det är då viktigt att man fortsätter kontakten ett par gånger till för att befästa den positiva utvecklingen och se att det är en varaktig skillnad.

Korttidsterapi

Korttidsterapin är fokuserad kring ett specifikt problem. Det kan vara ett problem så återkommer i ditt liv och som begränsar dig. Samtalen är fokuserade på det problem du sökt hjälp med och jag vägleder dig i våra samtal. Sessionerna kan vid behov kompletteras med övningar.

Jag arbetar oftast med korttidsterapier mellan 3 till 15 samtal med inslag av kognitiv samtalsterapi.

Bearbetande samtalsterapi

Den bearbetande samtalsterapin är en långtidsterapin på minst 20 sessioner. Det kan handla om att du känner dig deprimerad och att livet känns meningslöst utan att du vet varför. Då kan du i din egen takt få hjälp med att komma i kontakt med och bearbeta omedvetna handlingar och tankar. Psykodynamisk terapi ger insikt i hur du kan påverka ditt liv med hjälp av omedvetna resurser. I långtidsterapierna är jag mindre aktiv än i korttidsterapin. Fokus kommer här vara mer på analys av det du berättar och visar.

Hur ofta behöver man gå i samtalsterapi?

Samtalsterapi är mest verksam vid en regelbunden kontakt med minst en session i veckan allra helst på en bestämd tid som återkommer varje vecka. Då upprätthålls den goda processen och resultat nås snabbare, men det beror på vilka omständigheter som råder och det är något vi gemensamt beslutar under bedömningssamtalen.