Psykologisk konsultation, rådgivning och livscoaching

Psykologisk konsultation rådgivningFör konsultation & rådgivning eller coaching behöver man inte lida av ett psykiskt problem. Ibland kan man vilja träffa en psykolog bara för att pröva sina tankar inför olika beslut och för att komma vidare.
Läs gärna min artikel på sydkusten: Din balans det viktigaste för balansräkningen

Livscoaching

Livscoaching handlar om att utvecklas på det personliga planet. Kanske har du börjat ifrågasätta det liv du lever och känner att du kört fast i gamla mönster och vill ha hjälp att komma vidare mot nya mål. Coaching är till för att stärka och utveckla dig genom att vi fokuserar på dina styrkor och hur du kan använda och utveckla dem för att uppnå det du vill. Det handlar också om att hitta nya strategier för att ta sig förbi hinder. Coaching kan hjälpa dig att frigöra energi och kreaktivitet. Det kan exempelvis vara som chef, egenföretagare, arbetstagare, förälder eller partner. Coaching är också användbar vid svåra valsituationer som att byta jobb eller flytta utomlands.

Hur går det till i Livscoaching?

Coachning börjar med att du berättar för mig vad det är du vill förändra, förbättra eller uppnå. Jag stöttar dig sedan i din process mot detta mål genom frågor och aktivt lyssnande efter var det är det brister. Du får hjälp att upptäcka hinder som kanske både skapar och vidmakthåller problemen.

Du kan se mig som din personliga hjärntränare. Precis som en personlig fystränare motiverar dig att ta i lite mer på fyspassen, motiverar och inspirerar jag dig i våra samtal. Men du måste vara beredd på att ta i för att komma framåt mot ditt mål.

Psykologisk rådgivning

Rådgivning utgår oftast från en fråga som man söker ett svar på.

Man kan känna sig orolig, ensam och osäker och behöva råd som förälder, partner eller medmänniska.
Det kan finnas frågor beträffande om det man upplever eller känner är normalt. Det kan gälla besvär av olika slag som sömnstörningar, överbelastning eller panikattacker.
Det kan också vara en fråga om hur man ska hantera ett problem man har med missbruk, meningslöshet eller matproblem.

Ibland kan också konsultationen vara bra för att kunna ta reda på om terapi kan vara till hjälp med de problem man upplever.

Föräldrarådgivning

De flesta föräldrar känner sig då och då osäkra på sitt föräldraskap och man kan hamna i en situation som känns svår att hantera. I föräldrarådgivning kan man undersöka vad det är som försvårar situationen, hur den kan underlättas och förstå vad som händer. Rådgivningen kan också användas till att arbeta med sig själv för att bli en bättre mamma eller pappa. I konsultationen kan du se över vilka förändringar som är möjliga för dig som förälder att uppnå.

Hur går det till med konsultation och rådgivning?

Vi börjar med att få grepp om hur problemet ser ut. Jag ställer de frågor jag behöver för att få en klar bild av problemsituationen. Beroende av frågeställningen ger jag råd hur du kan behandla problemet.